17
De Nederlandse wetgeving rondom cookies is onlangs deels aangepast. Sinds vorig jaar moeten internetpagina's duidelijk aangeven dat er gebruik gemaakt wordt van cookies en om nadrukkelijk goedkeuring vragen van bezoekers. Met deze uitzonderlijk strenge regelgeving had Nederland een uitzonderingspositie. Veel Nederlandse internetpagina's hebben de regelgeving echter als schadelijk ervaren.

In de meeste Europese landen is het namelijk genoeg als de bezoeker stilzwijgend akkoord gaat met de aanwezigheid van cookies. In Nederland was het zo dat de bezoeker nadrukkelijk hiermee moet instemmen. Het is wel verplicht om aan te geven dat er gebruik wordt gemaakt van cookies.

De coalitie geeft aan dat het beleid omtrent cookies versoepeld is. Net als andere Europese landen hoeft er niet langer nadrukkelijk om goedkeuring worden gevraagd. Wel moet duidelijk aangegeven worden dat er gebruik wordt gemaakt van cookies. Als de bezoeker besluit om verder te klikken op de internetpagina, dan mag worden aangenomen dat de bezoeker akkoord gaat met het aanwezigheid van cookies.

Daarnaast is het ook zo dat de eerste keer dat een internetpagina bekeken wordt er geen cookies aanwezig mogen zijn. Pas als de bezoeker verder klikt of de internetpagina opnieuw bezoekt, mag er gebruik gemaakt worden van cookies. Momenteel is het echter nog zo dat veel Nederlandse internetpagina's zich niet aan deze regels houden.

De discussie om de Nederlandse cookie-wet aan te passen werd al eerder dit jaar gevoerd. Destijds waren meerdere oppositiepartijen een grote tegenstander van het wijzigen van de Nederlandse cookie-wet. De partijen geven aan dat door niet langer nadrukkelijk om goedkeuring te vragen de Nederlandse privacy-wet overtreden wordt. De coalitiepartijen willen echter voorkomen dat gehele internetpagina's niet meer toegankelijk zijn omdat eerst om goedkeuring gevraagd moet worden.

De regering wilt in de toekomst de wetgeving nog soepeler maken. Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de internetpagina werden altijd al als een exceptie gezien. Er is nog steeds goedkeuring nodig voor cookies die de bezoeker blijven volgen en cookies die gebruikt worden voor statistiek. Het is de bedoeling dat laatstgenoemden straks ook onder de uitzonderingsregel zullen vallen.
Categorie: Cookies