22
In theorie is alles mogelijk. Zo ook internet met de snelheid van het licht. In de praktijk komt de gemiddelde snelheid van het internet nog altijd niet in de buurt van de snelheid van het licht. Licht beweegt zich over het algemeen 35 maal zo snel als de snelheid van internet communicatie.

De verklaring voor dit feit zit volgens de wetenschap in de opbouw van het internet. De structuur van het net maakt communicatie met de snelheid van het licht in de praktijk niet mogelijk.

Waar laakt de huidige structuur?

Wetenschappers aan de universiteit van Illinois en de Duke University hebben onderzoek gedaan naar de oorzaken van de vertragingen in internetcommunicatie. Door de responstijd 28.000 veelbezochte websites die op servers over de hele wereld gehost worden te meten hebben de onderzoekers inzicht gekregen in welke factoren zorgen voor vertraging.

Het eerste knelpunt is het vinden van de domein naam op de DNS server. Dit proces zorgt voor een vertraging van gemiddeld 7,4 maal de snelheid van het licht. Ook de TCP handshakes, een handeling waarbij twee modems overeenkomen over het te gebruiken protocol, en het verzenden van data volgens het TCP/IP protocol zorgen voor aanzienlijke vertraging.

Ook de infrastructuur van het wereldwijde web laat te wensen over. Door de mediane responstijd van servers na het verzenden van een ping te meten kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat de huidige opbouw van het internet zorgt voor een vertraging van 3,2 maal ten opzichte van de snelheid van het licht.

Welke oplossing wordt voorgesteld?

Op het moment beschikt men over de technologie om het internet aanzienlijk te versnellen. Een parallel internetinfrastructuur, zoals een structuur dat is opgebouwd uit kortegolfzenders, zou deze snelheid restricties voor een groot deel wegnemen. Op het moment wordt er al gebruik gemaakt van dit soort netwerken voor communicatie op de grote Amerikaanse beurzen.

Kortegolfzenders kampen wel met een aantal nadelen en onzekerheden. Op het moment wordt deze technologie enkel toegepast voor communicatie op relatief korte afstand met een lage bandbreedte. Grotere bestanden kunnen alsnog beter over kabelinternet verzonden worden en het is niet zeker of het mogelijk is om met kortegolfzenders de oceaan te overbruggen. Daarnaast liggen de kosten van een infrastructuur van kortegolfzenders onvoorstelbaar hoog.

Mogelijke alternatieven

Er zijn ook een aantal alternatieven die ook kunnen zorgen voor sneller internet. Deze alternatieven richten zich op het oplossen van de huidige knelpunten. Zo stellen de wetenschappers dat het mogelijk is om replica's van het DNS te maken zodat deze sneller gevonden kan worden.

Ook is het in theorie mogelijk om de huidige protocollen zoals TCP/IP meer efficiënt te maken door niet iedere communicatiesessie het protocol te valideren door middel van een handshake en het mogelijk te maken om direct na het openen van een sessie de bandbreedte volledig op te zetten zodat sneller meer data verstuurd kan worden.

Aangezien deze protocollen echter een internationale standaard zijn moeten alle partijen overeenkomen met deze wijzigingen voordat ze daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden. Toch is het volgens de wetenschappers met oog op de toekomst absoluut de moeite waard om alle mogelijkheden te onderzoeken om internet communicatie te versnellen.
Categorie: Algemeen